Forum Protectia Muncii . ro

Comunitatea celor care se ocupa cu protectia muncii, ISCIR si PSI
Acum este Vin Mar 23, 2018 8:43 am

Ora este UTC
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 3 mesaje ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Raport sedinta CSSM
MesajScris: Joi Dec 23, 2010 1:04 pm 
Neconectat

Membru din: Lun Noi 02, 2009 11:43 am
Mesaje: 21
Buna ziua,

Are cineva un raport de sedinta de CSSM de sfarsit de an? Cu proces verbal si tot tacamul.
Adresa mea de mail : andreea.cgh@gmail.com

Sarbatori fericite la toata lumea!


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Raport sedinta CSSM
MesajScris: Dum Ian 09, 2011 9:02 pm 
Neconectat

Membru din: Sâm Mai 29, 2010 3:46 pm
Mesaje: 285
Localitate: Bucuresti
MODELE

PROCES - VERBAL

Incheiat astazi ____________________cu ocazia sedintei Comitetului de securitate si sanatate in munca.din cadrul S.C. SRL .
La sedinta participa :

- presedinte

- secretar
_________________________ - membru

_________________________ - membru

_________________________ - membru

_________________________ - membru

Cu respectarea art. 65 art.66 pct.2 pct.3 pct 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 Comitetului de securitate si sanatate in munca este legal intrunit
Pentru realizarea si asigurarea unor conditii optime de munca Comitetului de securitate si sanatate in munca.din cadrul S.C. SRL propune

OBIECTIVE

1. Efectuarea inspectiei proprii privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca
2. Incadrarea si repartizarea personalului la locul de munca
3. Dezbaterea Raportului prezentat C.S.S.M.

1. In cadrul societatii, in spiritul cerintelor securitatii si sanatii in munca s-a efectuat inspectia Fisei individale de instructaj privind protectia muncii pentru fiecare angajat in parte, prin respectarea si aplicarea :
a )In instructajul introductv general prin aplicarea si respectarea prevederilor din LEGEA 319 / 2006 republicata, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 , Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195 / 2002, a LEGII 53 / 2003.
b )In instructajul la locul de munca prin aplicarea si respectarea normelor prevazute de
Instructiunile proprii de securitate a muncii cu privire la specificul locului de munca, a notiunilor de prim ajutor in caz de accidentare.
Nu s-au constatat nereguli majore

2. La efectuarea inspectiei cu privire la incadrarea si repartizarea personalului la locul de munca s-a
constatat respectarea Normelor legale in materie cu privire la incadrarea si repartizarea personalului la locul de munca. S-a dispus aplicarea prevederilor

3. La dezbaterea Raportului prezentat de catre presedintele C.S.S.M. dl. membrii C.S.S.M. din cadrul S.C. S.R.L. nu au avut obiectii.


Anexat prezentului proces-verbal se afla tabelul nominal al membrilor Comitetului de securitate si sanatate in munca prezenti la sedinta cu semnaturile acestora .
Intocmit,
secretarTabel nominal
cu membrii C.S.S.M prezenti la sedinta din data de ________________________
________________________ - presedinte

________________________ - secretar

________________________ - membru

________________________ - membru

_________________________ - membru

_________________________ - membru
CONVOCARE

In atentia domnului/domnei __________________________
In calitate de membru al COMITETULUI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, prin respectarea art. 66 pct. 1, pct. 2 din Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006, sunteti invitat/invitata sa participati la sedinta COMITETULUI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, care va avea loc in data de 01.08.2008 ora 12˚˚ la

Ordinea de zi :


4. Efectuarea inspectiei proprii privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca.

5. Verificarea respectarii programului de masuri tehnice si organizatorice.

6. Incadrarea si repartizarea personalului la locul de munca.

7. Planul de masuri pentru anul 200_.

Cu stima,
- secretar –DECIZIA nr.______
Din __________________

Subsemnatul , , in calitate de administrator la in aplicarea prevederilor :

- Legii nr. 31 / 1990, republicata,
- Legii nr. 319 / 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
- Statutul societatii


DECID

Art. 1 Se constituie COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.

Art. 2 Componenta COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA este urmatoarea :

- - Presedinte

- - secretar

- Dr. - membru

- ________________________ - membru

- ________________________ - membru

Art. 3. Functionarea COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
- Comitetul de securitate si sanatate in munca se va inruni cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar.
- Ordinea de zi a fiecarei întruniri este stabilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor comitetului, inspectoratului teritorial de munca cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
- Secretarul comitetului convoaca în scris membrii comitetului de securitate si sanatate în munca cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, indicind locul, data si ora stabilite.
- La fiecare întrunire secretarul încheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului.
- Comitetul de securitate si sanatate în munca este legal întrunit, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
- Comitetul de securitate si sanatate în munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
- Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca va afisa la loc vizibil copii ale procesului verbal încheiat.
- Secretarul comitetului transmite inspectoratului teritorial de munca, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului verbal încheiat.
Art. 4. Atributiile COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA sunt urmatoarele :
- analizeaz si face propuneri privind politica de securitate si sanatate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
- urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
- analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
- analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
- analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
- propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
- analizează cererile formulate de către lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
- urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
- analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
- analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
- efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
- dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
REGULAMENT DE FUNCTIONARE PROPRIU AL CSSM- ului SC. .................. SRL


SECTIUNEA 1

Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă


1. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul societatii avand un numar de ------------------- lucratori. .
Se înfiinţeaza comitetul de securitate şi sănătate în munca , conform deciziei
Nr -------------------din--------------- 200 ,componenta acestuia fiind dupa cum urmeaza:

- Presedinte - ---------------------------------------- Administrator

-Secretar - ---------------------------------------Pers.desemnata ssm.

-Membru -------------------------------------- Medic med muncii

- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib specifice.ssm
- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib. specifice ssm
- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib specifice .ssm


Nota: La nevoie datele prezentate mai sus vor fi reactualizate ori de cate ori situatia o impune

2. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, pe de o parte, şi angajator sau reprezentantul său legal şi/sau reprezentanţii săi în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor şi medicul de medicina muncii, pe de altă parte.,componenta si functiile acesteia fiind conform prezentului regulament.
3. Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă, fiind nominalizat conform deciziei prezentate mai sus.
4. Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani.
5. În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi., criteriile de selectionare fiind potrivit gradului de pregatire si al competentei ,aspect stipulat in ROI sau in ROF.
6..In conformitate cu legislatia in vigoare pe linie de SSM,reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii ,după cum urmează:

a) de la 50 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi;
b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi;
c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanţi;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanţi;
g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanţi.
7. Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice. Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin:

a) 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători;
b) 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători;
c) 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători;
d) 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrători;
e) 20 de ore pe lună în unităţile având un efectiv de 1.500 de lucrători şi
peste.
8. Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
9. Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt nominalizati prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor..
10. La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi convocaţi să participe si reprezentantii serviciului extern, conform contractului de prestari serviciu in
domeniu SSM si PSI.
11 La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot fi invitaţi să participe inspectori de muncă.,


SECTIUNEA a 2-a -


Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă


12.Comitetul de securitate şi sănătate în muncă isi desfasoara activitatea în baza regulamentului de funcţionare propriu.,inregistrat cu nr.---------
13.Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar., data fiind stabilita de comun
acord cu membrii CSSM-ului si in concordanta cu ordinea de zi propusa.

14.Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă şi serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
15.Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
16.Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenti .

SECTIUNEA a 3 – a

Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă

A. Obligaţiile presedintelui (angajatorului )referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în muncă

17.Sa furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile ssm necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză.
18 Sa asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.
19.Stabileste impreuna cu secretarul ordinea de zi a fiecărei întruniri, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, ordine de zi ,care va fi transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă cat si reprezentantilor serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
20. Sa verifice daca CSSM –ul este legal intrunit , dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
21. Sa conduca activitatile prezentate in ordinea de zi, sa vegheze la respectarea
procedurilor stabilite, iar pentru luarea deciziilor comitetul de securitate şi sănătate în muncă sa convina cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.
22.In calitate de angajator să prezinte, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor. Raportul prezentat va fi
avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă,si se va transmite ITM-ul
23. Sa comunice comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului extern de prevenire şi protecţie, asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile.
24. Să informeze comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor ,precum si de salvare a bunurilor societatii.
25. Să supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă si sa aprobe documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.,aprovizionarii
si distribuirii acestora functie de obiectivele stabilite, prin politica manageriala a societatii.
26. Analizeaza, urmareste si realizeaza activitatile stipulate in atributiile stabilite pentru membrii CSSM – ului.
27. Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea secretarului, indeplinirea indatoririlor de catre acesta.
28. În cazul în care presedintele (angajatorul) nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi sănătate în muncă, conform atribuţiilor sale, trebuie să motiveze decizia sa în faţa comitetului. Motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal.

B. Obligaţiile secretarului comitetului de securitate şi sănătate în muncă referitoare la CSSM

29.Sa furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poată desfasura activitatea in conditii optime.
30.Sa stabileasca impreuna cu presedintele , ordinea de zi a fiecărei întruniri, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, ordine de zi ,care va fi transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă cat si reprezentantilor serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
31 Convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite
Sa verifice daca CSSM –ul este legal intrunit , dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
32 Urmareste ca RAPORTUL ANUAL prezentat de presedinte, comitetului de securitate şi sănătate în muncă privind situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor,sa fie avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în munca.
33. Informeaza pe presedinte ca RAPORTUL ANUAL. avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă este pregatit si a fost transmis în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncă. , o copie a procesului-verbal încheiat.
34. La fiecare întrunire ,încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului. 35. La terminarea sedintelor CSSM , va informa toti conducatorii locurilor de munca si lucratorii societatii afişand la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
36. Indeplineste si alte atributii corespunzatoare functiei.

C. Obligaţiile medicului de medicina muncii referitoare la CSSM

Supravegherea sanatatii
37.Sa asigure supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă potrivit reglementărilor legale., încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătăţii la intervale regulate.
38. Prezentarea de rapoarte potrivit cerintelor’’ Hotarâre nr. 355 din 11/04/2007”, cu privire la supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea îmbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.
39.Coopereaza cu angajatorul societatii pentru asigurarea fondurilor si conditiilor efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati în nici un fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
40.Prezinta informari punctuale privind masurile de protectie sociala pentru salariatele gravide si mame, lauze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati, cu raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu angajatorul societatii..

D. Obligaţiile membrilor (reprezentantilor lucratorilor cu atributii specifice
ssm. )referitoare la CSSM

41.Analizeaza şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;

42. Urmareste realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
43. Analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
44.Analizeaza alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
45. Analizeaza modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
46.Propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
47. Analizeaza cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
48. Urmareste modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari
49. Analizeazapropunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
50. Analizeaza cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
51. Efectueaza verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
52. Dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

DISPOZITII FINALE

53. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă , membrii ai CSSM-ului , vor respecta cerintele legale potrivit HG.1425/2006, art. 52 – 56, in principal vizand urmatoarele:
a) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi conform art. 5 lit. d) din lega 319/2006, sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare
b) Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, cel puţin conform cerinţelor prevăzute la art. 6 al prezentului regulament .
c) Lucrătorii societatii comunică în scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
d) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază, conform prevederilor art. 47-51.din HG.1425/2006 astfel
a) nivelde bază;
b) nivel mediu;
c) nivel superior.

-Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului de bază sunt:
1. Studiu în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
2. curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore.
Nivelul de bază se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului
-Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:
1. studii în învăţământul postliceal în profil tehnic;
2.curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu o durată de cel puţin 80 de ore.
Nivelul mediu se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului
Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior sunt:
1. Studiisuperioare tehnice; ;
2. curspostuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durată de cel puţin 180 de ore.
Nivelul superior se atestă prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursului
54. Prezentul,, Regulament” de functionare a CSSM , va fi completat sau reactualizat
ori de cate ori este nevoie in conformitate cu legislatia in vigoare.DECIZIA nr…… Din ……….2007

PRIVIND NOMINALIZAREA MEMBRILOR COMITETULUI SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Subsemnatul(a)_________________________adminstrator al S.C. ________ S.A. ;

Avand in vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 319/ 2006 a securitatii si sanatatii in munca,
art.58 si art.63 din norme metodologice1425/2006, privind constituirea CSSM din reprezentantii
lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul ssm., pe de o parte, si angajator sau reprezentantul au legal, medicul de medicina muncii, pe de alta parte , urmand dupa constituire componenta sa fie dusa la cunostinta tuturor lucratorilor. din cadrul societatii.

Cunoscand ca societatea noastra produce si comercializeaza produse din carne de pui ,ca efectivul total al salariatilor – la data emiterii prezentei decizii - este de 140 de angajati , ca nivelul de risc al activitatilor desfasurate este mijlociu si ca activitatea este desfasurata la sediul social unde se afla
pe langa structurile de conducere si liniile de productie:
In baza competentelor conferite de statutul societatii ,

DECID :

Art.1. Incepand cu data prezentei decizii , se constituie comitetul de securitate si sanatate
in munca .
Comitetul de securitate si sanatate in munca isi desfasora activitatea , in baza urmatoarelor
acte normative :
Legea nr. 319 /2006 a sanatatii si securitatii in munca ;

Normelor metodologice1425/2006 de aplicare a legii ;
CAP. IV
Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în
munca
SECŢIUNEA a 1-a
Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în munca
ART. 57 – 64;

SECŢIUNEA a 2-a
Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în munca
ART. 65 – 66; .

SECŢIUNEA a 3-a
Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în munca
ART. 67

SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în munca ART. 68 – 73
- Regulamentul de functionare propriu al CSSM

-Fisele de obligatii , atributii si raspunderi ( pe functii existente ) , intocmite de societat

Art.2. Pentru indeplinirea activitatilor specifice CSSM - ului se stabileste componenta
si functiile acestuia astfel;
- Presedinte - ---------------------------------------- Administrator

-Secretar - ---------------------------------------Pers.desemnata ssm.

-Membru -------------------------------------- Medic med muncii

- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib
specifice.ssm

- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib.
specifice ssm

- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib
specifice .ssm

Art. 3 Prezenta decizie se comunica , in copie , conducatorilor locurilor de munca cu raspunderi pe linia ssm.., urmand ca acestia sa aduca la cunostinta lucratorilor din subordine, componenta CSSM – ului.ADMINISTRATORPLANUL ANUAL DE MĂSURI SSM
- 200 -


Nr.crt MĂSURA Termen de realizare

1. Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform CCM si a legilor in vigoare.
Termen: Permanent
Răspunde: CSSM
Realizat

2. Formarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a membrilor CSSM.
Termen: trim.
Răspunde:cond. Societăţii
In curs de realizare

3. Discutarea în CSSM a planului anual de măsuri pentru anul 2008.
Termen:
Răspunde:
Realizat

4. Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evalauarea riscurilor la meseriile noi.
Termen:permanent
Răspunde: CSSM+ evaluator riscuri
Realizat

5. Examen medical şi psihologic pentru: electricieni.
Examen medical restul angajatilor.
Termen:anual-.
Răspunde:

6. Caracterul instalaţiilor electrice din gestiune, rapoartele de încercare a instalaţiei electrice şi ale echipamentelor din gestiune, program de revizii şi reparaţii pentru instalaţiile electrice. Termen: permanent
Răspunde

7. Întocmirea graficului de revizii şi reparaţii a staţiei de compresoare cu registrul unic de evidenţă, schema reţelelor de aer cu indicarea tuturor armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. Termen:Permanent
Răspunde:

8. Desemnarea unui lucrator care sa indeplineasca conditiile conf. HG.1425 sau apelarea la un serviciu extern.

9. Reactualizarea verificarilor la prizele de pamant si prezentarea buletinelor de masuri.
Termen: o data la sase luni
Raspunde:
Realizat

10. Prezentul plan anual de măsuri va fi trimis la ITM ____________
Termen:
Răspunde:
ADMINISTRATOR Responsabil ssm

etc......


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Raport sedinta CSSM
MesajScris: Sâm Feb 26, 2011 3:14 pm 
Neconectat

Membru din: Mar Feb 22, 2011 7:56 am
Mesaje: 3
multumesc !


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 3 mesaje ] 

Ora este UTC


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 9 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România